10 jan 2013
januari 10, 2013

De bus krijgt steeds meer fans

Logo-bus-krijgt-steeds-meer-fansStichting BUS is gestart met de marketingcampagne ‘De bus krijgt steeds meer fans’. Op verzoek van KNV Bus en de vakbonden heeft Stichting BUS in samenwerking met marketingbureau VosLibert deze campagne ontwikkeld.

Doelstellingen van de campagne zijn: het verbeteren van het imago van de bedrijfstak; bevorderen van de instroom van jonge medewerkers; en de promotie van het reizen per touringcar. De campagne wordt grotendeels gefinancierd uit de reserves van het FSO. Deelname aan de campagne staat dan ook open voor alle touringcarbedrijven die FSO-premie afdragen. In Stichting BUS werken werkgevers en werknemers van de touringcarbranche, de ANVR Bustouroperators en de RAI Vereniging samen aan de verbetering van de veiligheid en het imago van de branche. Een abonnement op de digitale nieuwsbrief ‘De bus krijgt steeds meer fans’ kunt u aanvragen bij c.buijs@touringcar.nl

[ssba]